Co to jest zgryz krzyżowy?

Czym jest zgryz krzyżowy?

Zgryz krzyżowy to nieprawidłowa relacja pomiędzy zębami górnymi a dolnymi. W prawidłowym zgryzie zęby górne zachodzą na zęby dolne, inaczej mówiąc, są bardziej wysunięte niż zęby dolne. Zgryz krzyżowy występuje w sytuacji, gdy dolny ząb zachodzi na zęby górne. Zgryz krzyżowy może występować w obrębie jednego zęba lub grupy zębów. W wielu sytuacjach zgryz krzyżowy jest następstwem poważnej wady zgryzu, na przykład zgryz krzyżowy w odcinku przednim może być spowodowany progenią, czyli przerostem żuchwy. Zgryz krzyżowy zawsze jest sytuacją nieprawidłową, niosąca ze sobą szereg negatywnych następstw dla całego układu żucia, dlatego wymaga konsultacji ortodontycznej i podjęcia właściwego leczenia.