Czy leczenie ortodontyczne zawsze wymaga usunięcia jednego lub kilku zdrowych zębów?

Czy usunięcie jednego lub kilku zdrowych zębów jest wymagane przez leczenie ortodontyczne?

Absolutnie nie. W niektórych przypadkach usunięcie tylko jednego siekacza dolnego stanowi alternatywę dla usunięcia czterech zębów przedtrzonowych. Istnieje jednak określona grupa wad zgryzu, w których usunięcie jednego lub kilku zębów jest warunkiem uzyskania prawidłowego zgryzu. Jest oczywiste, że doświadczony lekarz ortodonta  podejmuje taką decyzję zawsze w ostateczności, kiedy inne rozwiązania nie są w stanie zapewnić właściwego efektu terapeutycznego. W takiej sytuacji decyzja o usunięciu zęba zostaje podjęta na postawie swoistego bilansu zysków i strat, gdzie w tej sytuacji zysk zdecydowanie przewyższa straty. Ortodonci zdają sobie sprawę z powagi decyzji tego typu i o emocjach, które towarzyszą w takich sytuacjach zarówno pacjentom, jak i ich opiekunom. Kluczową sprawą jest tutaj zaufanie do swojego lekarza ortodonty, gdyż o słuszności takiej decyzji pacjent ma możliwość przekonać się najczęściej dopiero po zakończonym leczeniu, kiedy po luce powstałej po usunięciu zęba nie ma już śladu. Podejmując decyzję o ekstrakcji lekarz ortodonta typuje ząb według pewnych kryteriów. Oczywiście najważniejsze jest kryterium terapeutyczne i korzyści w leczeniu ortodotontycznym, jakie z tego wynikną. Często jednak można wybrać jeden z dwóch lub trzech zębów uzyskując tę samą korzyść terapeutyczną. Wtedy ortodonta zawsze wybiera ząb słabszy, bardziej chory, z większym wypełnieniem. Na przykład mając do wyboru ząb żywy i po leczeniu kanałowym, przeznaczony do usunięcia zostanie ząb po leczeniu kanałowym. Najczęściej usuwa się przedtrzonowce: czwórki lub piątki. Z oczywistych względów estetycznych nie usuwa się nigdy zębów przednich, chyba że są to zęby nadliczbowe. W zasadzie nie powinno się również usuwać zębów trzonowych (szóstek i siódemek), ze względu na ich ogromną rolę w aparacie żucia. Zęby trzonowe zwykle są usuwane tylko wówczas, kiedy stopień ich zniszczenia nie rokuje nawet możliwości odbudowy z wykorzystaniem korony protetycznej. Na koniec pozostają jeszcze ósemki czyli zęby mądrości, które współcześnie są najczęściej usuwanymi zębami ze wskazań ortodontycznych i innych. Usunięcia ósemek nie należy  jednak rozpatrywać w kategoriach poniesienia istotnej straty, często jest to jedyne rozsądne rozwiązanie nawet u osób nie leczonych ortodontycznie. Więcej w odpowiedzi na pytanie o usuwanie ósemek, a także w oddzielnym dziale o ósemkach.