Jak to jest możliwe, że aparaty ortodontyczne przesuwają zęby?

W jaki sposób aparaty ortodontyczne przesuwają zęby?

Pytanie to jest o tyle zasadne zważywszy uwagę na fakt, jak wiele siły musi włożyć chirurg stomatologiczny aby usunąć ząb. Jak zatem jest możliwe ich przesuwanie, często o wiele milimetrów? Odpowiedź tkwi w fizjologii tkanki kostnej. Mimo swojej niewątpliwie twardej struktury, jest ona nieustannie przebudowywana. Generowane przez stały aparat ortodontyczny siły działające na ząb, za pośrednictwem tego ostatniego są przenoszone na kość. Napierający ząb powoduje miejscowy zanik tkanki kostnej i stopniowe przesuwanie zęba. Siły te są na tyle duże, że nieumiejętnie lub zbyt gwałtownie użyte mogą doprowadzić nawet do utraty zęba. Wynika to z faktu, że proces zanikania tkanki kostnej jest szybszy niż towarzyszący mu po przeciwnej stronie przesuwanego zęba proces kościotworzenia w miejscu, z którego ząb był przesunięty. To właśnie dlatego leczenie ortodontyczne jest dość długotrwałe, a wizyty kontrolne, na których następuje aktywacja łuku generującego siły w aparacie stałym, mają miejsce zwykle nie częściej niż raz na miesiąc.