Jakie mogą być następstwa nie leczonej wady zgryzu?

Jakie są skutki nie leczonej wady zgryzu?

Każda wada zgryzu niesie za sobą lekkie lub poważne negatywne następstwa. Ich charakter zależy od rodzaju i stopnia zaawansowania wady zgryzu. Nie leczone wady zgryzu we wczesnym dzieciństwie mogą doprowadzić do nieprawidłowego rozwoju, wyrzynania się i położenia zębów stałych (na przykład zatrzymany kieł). Wady zgryzu z istniejącymi urazowymi kontaktami mogą być przyczyną bruksizmu (patologicznego silnego zgrzytania zębami) i w efekcie doprowadzić do patologicznego starcia lub rozchwiania zębów (chorób przyzębia) oraz przeciążenia i dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych. Każda wada zgryzu w mniejszym lub większym stopniu upośledza rozdrabnianie pokarmów, pogarszając komfort życia i dodatkowo obciążając układ trawienny. Określone wady zgryzu mają również istotny negatywny wpływ na pracę aparatu mowy powodując zaburzenia w tym zakresie. Następstwem stłoczenia zębów może być próchnica i zapalenie przyzębia. I wreszcie wady zgryzu mają bardzo duży wpływ na negatywne samopoczucie spowodowane brakiem satysfakcji z własnego wyglądu.