Mam niewielką wadę zgryzu. Czy mogę wyleczyć ją przy pomocy licówek lub koron unikając w ten sposób długotrwałego leczenia ortodontycznego?

Czy innymi metodami można zastąpić leczenie ortodontyczne w przypadku niewielkiej wady zgryzu?

W przypadku określonych nieprawidłowości zębowych, takich jak rotacje, przemieszczenia i wychylenia zębów o niewielkim stopniu nasilenia, istnieje możliwość ich korekty przy pomocy nowoczesnych rozwiązań protetyki i stomatologii estetycznej, takich jak licówki i korony pełnoceramiczne. Należy jednak zdawać sobie sprawę z ograniczeń powyższego rozwiązania. Przede wszystkim za pomocą uzupełnień pełnoceramicznych nie da się wyleczyć wady zgryzu, a jedynie wymienione wyżej tak zwane nieprawidłowości zębowe. Jeśli współistnieje z nimi wada zgryzu, to należy przeprowadzić pełne leczenie ortodontyczne. Licówki i korony pełnoceramiczne poprawią tylko estetykę, ale nie wyeliminują wady zgryzu.