Czy istnieją przeciwwskazania do wykonania licówek?

Jakie są przeciwwskazania do wykonania licówek?

Jak każda forma leczenia, również licówki są przeciwwskazane w określonych sytuacjach. Wśród przeciwwskazań wymienia się:
• nieprawidłowości zgryzowe, to znaczy sytuacje, w których zaburzenia zgryzu powodowałyby nadmierne, patologiczne obciążenie licówek a tym samym ich uszkodzenie lub utratę,
• parafunkcje, to znaczy szkodliwe nawyki takie jak obgryzanie paznokci lub długopisu, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub utraty licówki,
• bruksizm, czyli patologiczne zgrzytanie zębami w nocy, chyba że równolegle wdroży się leczenie w postaci ochronnej szyny relaksacyjnej, z którą pacjent śpi,
• brak lub niewystarczającą higienę jamy ustnej,
• zęby bardzo krótkie, gdzie istnieje obawa, że powierzchnia przylegania licówki byłaby zbyt mała, aby zapewnić jej utrzymanie, chyba że zastosuje się zabieg chirurgicznego wydłużenia korony klinicznej zęba,
• nie uzupełnione odcinki boczne uzębienia, dlatego że brak zębów bocznych powoduje przeciążenie odcinka przedniego, a tym samym wykonanych licówek - w takiej sytuacji wykonanie licówek powinno być poprzedzone leczeniem protetycznym mającym na celu rekonstrukcję zębów bocznych za pomocą implantów, mostów lub protez ruchomych.
Przed planowanym leczeniem protetycznym z wykorzystaniem licówek wskazana jest konsultacja w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań.