Czy liczba implantów (wszczepów) zawsze jest równa liczbie zębów, które chcę uzupełnić?

Czy liczba implantów (wszczepów) pokrywa się z liczbą zębów, które chcę uzupełnić?

Liczba przewidzianych w planie leczenia implantów nie zawsze pokrywa się z liczbą brakujących zębów. W przypadku rozleglejszych braków, wprowadza się mniejszą liczbę implantów (wszczepów śródkostnych) i na nich z kolei wykonuje właściwą liczbę koron protetycznych w postaci mostów protetycznych. Takie rozwiązanie w niczym nie ustępuje komfortowi i estetyce rozwiązania 1 implant = 1 korona, a jest bardzo racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia, pozwalając znacznie ograniczyć ostateczny koszt leczenia. Często również wynika z warunków klinicznych, kiedy ilość dostępnej kości każe ograniczyć liczbę wszczepów lub ilość miejsca między zębami nie pozwala na zachowanie właściwej, wymaganej odległości między nimi.