Czy wykonanie licówki jest bolesne?

Czy wykonanie licówki powoduje dyskomfort?

Z uwagi na fakt zazwyczaj bardzo płytkiej preparacji, jedynie w obrębie nie unerwionego szkliwa, szlifowanie pod licówki zazwyczaj nie jest bolesne. Ponieważ jest to jednak praca bardzo precyzyjna i nagły impuls bólowy, na przykład z okolicy dziąsła, mógłby wywołać gwałtowne poruszenie się pacjenta, podczas szlifowania zębów pod licówki stosuje się znieczulenie miejscowe.
Pacjent zostaje znieczulony również w sytuacji, w której wymagana jest bardziej agresywna preparacja zęba, np. w przypadku korekty większych wychyleń zębów.
Wykonanie licówek bez szlifowania jest całkowicie bezbolesne i nie wymaga znieczulenia miejscowego.