Jakie są alternatywne formy leczenia dla licówek?

Czy istnieją alternatywne formy leczenia dla licówek?

Alternatywna forma leczenia zależy od wskazań, według których zaplanowano wykonanie licówek. I tak w przypadku bardzo rozległych wypełnień lub dużego stopnia zniszczenia korony zęba, czyli w sytuacjach, kiedy poza poprawą wyglądu estetycznego należałoby ząb wzmocnić, trzeba rozważyć wykonanie korony protetycznej. Korona protetyczna obejmuje ząb ze wszystkich stron, tym samym wzmacniając go. Z kolei w przypadku niewielkich ubytków struktury zęba zwykle wystarczy wykonać rekonstrukcję z materiału kompozytowego. W sytuacjach, kiedy nieprawidłowości zębowe w odcinku przednim takie jak rotacje, przemieszczenia i wychylenia zębów towarzyszą innej wadzie zgryzu, kiedy leczenie ortodontyczne i tak będzie nieodzowne, należy przeprowadzić pełne leczenie ortodontyczne i dopiero po jego zakończeniu ocenić, czy w dalszym ciągu są wskazania do wykonania licówek. Może się wówczas okazać, że wykonanie licówek nie będzie już konieczne lub liczba ich będzie mniejsza. Podobnie rzecz ma się w przypadku szpar międzyzębowych - nie jest wskazane wykonywanie licówek, jeśli i tak trzeba założyć stały aparat ortodontyczny z innych wskazań i można za jego pomocą doprowadzić do zamknięcia szpar.
W przypadku przebarwień koron zębów leczeniem alternatywnym jest wybielanie zębów żywych, a w przypadku przebarwionego zęba martwego - wybielanie go od środka. W większości przypadków wybielanie zębów likwiduje problem lub przynosi znaczną poprawę. Jedynie w sytuacji, kiedy wybielanie nie przyniosło zadowalającej poprawy, w warunkach bardzo silnych przebarwień polekowych, plam w wyniku fluorozy, zmieniających wygląd zębów form niedorozwoju szkliwa lub niepodatnych na wewnętrzne wybielanie, silnie przebarwionych zębów martwych, należy zastosować licówki. Wybielanie zębów jest również zalecane jako zabieg przygotowujący do wykonania licówek