Jakie są przeciwwskazania do leczenia implantologicznego?

Kiedy istnieją przeciwwskazania do leczenia implantologicznego?

Przeciwwskazania do leczenia implantologicznego dzielą się na bezwzględne (takie, które wykluczają możliwość leczenia implantologicznego) i względne (takie, które podlegają indywidualnej ocenie stopnia ryzyka w konkretnym przypadku). Do przeciwwskazań bezwzględnych należą ciężkie choroby ogólnoustrojowe (m. in. nowotwór, alkoholizm, cukrzyca), choroby psychiczne, brak higieny jamy ustnej. Do względnych przeciwskazań zalicza się między innymi palenie tytoniu, choroby układu krążenia, nie leczone wady zgryzu (uniemożliwiające prawidłową implantację lub odbudowę protetyczną), niezakończony okres wzrostu, parafunkcje (na przykład obgryzanie paznokci lub ołówka), niedostateczną ilość kości w miejscu planowanego wszczepu. Każde przeciwwskazanie względne stwierdzone u pacjenta chirurg implantolog indywidualnie ocenia pod kątem potencjalnego negatywnego wpływu na przebieg leczenia. Każda sytuacja kliniczna wymaga indywidualnego postępowania i oceny. Dla osób planujących leczenie implantologiczne zalecana jest wcześniejsza konsultacja, podczas której implantolog przeprowadzi rozmowę w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań.