APARATY STAŁE

Cennik usług stomatologicznych
Aparaty stałe

LP. RODZAJ APARATU CENA
1. APARAT STAŁY METALOWY 1500 zł-1700 zl
2. APARAT STAŁY SZAFIROWY/

SAMOLIGATURUJACY

2500 zł-2700 zl
3. APARAT STAŁY ESTETYCZNO (3-3)- METALOWY  

2200 zł

4. WIZYTA KONTROLNA 1 APARAT 120 zł
5. WIZYTA KONTROLNA 2 APARATY 200 zł
6. PRZECIĘTNY KOSZT LECZENIA (WIZYTY KONTR)  

1800-2700 zł

7. APARAT STAŁY FRAGMENTARYCZNY METAL (1 element)  

100 zł

8. ZAŁOŻENIE APARATU FRAGMENTARYCZNEGO  

50-100 zł

9. KONTROLA APARATU FRAGMENTARYCZNEGO  

50 zł

10. APARAT STAŁY GRUBOŁUKOWY (BIHELIX, QUADHELIX)  

300 zł

11. APARAT STAŁY GRUBOŁUKOWY (HYRAX, PENDULUM)  

800 zł

12. CLEAR ALIGNER (zestaw na miesiąc)

 

KONTROLA APARATU GRUBOŁUKOWEGO

700 zł

 

50 zł

13. RETENCJA 400 zł
14. KONTROLA RETENCJI 0-30 zł

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług stomatologicznych. Ceny zawarte w cenniku mogą ulec zmianie. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.