APARATY STAŁE

Cennik usług stomatologicznych
Aparaty stałe

LP. RODZAJ APARATU CENA
1. APARAT STAŁY METALOWY 1500 zł
2. APARAT STAŁY SZAFIROWY 2500 zł
3. APARAT STAŁY ESTETYCZNO (3-3)- METALOWY 2000 zł
4. WIZYTA KONTROLNA 1 APARAT 120 zł
5. WIZYTA KONTROLNA 2 APARATY 200 zł
6. PRZECIĘTNY KOSZT LECZENIA(WIZYTY KONTROLNE) 1800-2700 zł
7. APARAT STAŁY FRAGMENTARYCZNY METAL (1 ELEMENT) 100 zł
8. ZAŁOŻENIE APARATU FRAGMENTARYCZNEGO 50-100 zł
9. KONTROLA APARATU FRAGMENTARYCZNEGO 50 zł
10. APARAT STAŁY GRUBOŁUKOWY (BIHELIX, QUADHELIX) 300 zł
11. APARAT STAŁY GRUBOŁUKOWY (HYRAX, PENDULUM) 600 zł
12. CLEAR ALIGNER
KONTROLA APARATU GRUBOŁUKOWEGO
700 zł
50 zł
13. RETENCJA 400 zł
14. KONTROLA RETENCJI 0-30 zł

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług stomatologicznych. Ceny zawarte w cenniku mogą ulec zmianie. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.